Web 2006-2010

Visita la web anterior de la Plataforma.

NO EN SORTIM D’UNA…

Tornem-hi. Quan encara està obert el tema de la Modificació del Pla General Metropolitrà del Canòdrom, l’Ajuntament de Trias obre un altre front a les entitats de Congrés-Indians. Però aquest molt urgent. Sembla que aprofitin aquestes dates per perpetrar tot allò que podria causar cert enrenou, i ja ens anem acostumant…
El cas és que la [...]

Continuem sense solucions

El Grup Municipal del PSC ha formulat una pregunta i un prec sobre el nostre barri al govern del Districte de Sant Andreu.
 La pregunta que li formulàvem era si l’Ajuntament considera estratègic el manteniment del Pla d’Ascensors i si el pensa mantenir, i el prec una reivindicació de l’escola Ferran i Clua, que demanava una [...]