Web 2006-2010

Visita la web anterior de la Plataforma.

Any 2010

El Jurat

Profesionals de la fotografia cercan el premis  Repassant una vegada mes  El jurat prenent nota