Any 2010

El Jurat

Profesionals de la fotografia cercan el premis  Repassant una vegada mes  El jurat prenent nota