Els estrangers empadronats a Catalunya ja són el 16% de la població

Dels 1.222.046 nacionals d’altres països residents al Principat, el 75 provenen de països extracomunitaris, sobretot del Marroc Les persones amb edats entre els 15 i 59 anys representen el 79% dels immigrants

El 16 per cent de la població empadronada a Catalunya té nacionalitat estrangera, segons les últimes dades de la Generalitat. L’estadística revela que […]