Web 2006-2010

Visita la web anterior de la Plataforma.

Solidaritat retallada

Els recursos que les caixes d’estalvi catalanes destinaran a obra social es reduiran a curt termini com a conseqüència de la reestructuració del sector Catalunya Caixa i Unnim seran les entitats més afectades, però garanteixen els serveis assistencialsA mitjà termini el seu buit serà ocupat per altres companyies

B. Badrinas
Què passarà amb l’obra social de les [...]