Barcelona, preparada per acollir refugiats

Districte de Sant Andreu / Barcelona, preparada per acollir refugiats.
dimarts, setembre 29, 2015 
Tot i no disposar de dades oficials està previst que a partir del mes de novembre arribi a Barcelona un contingent de 1.200 refugiats afgans, sirians i eritreus” ha informat aquest dimarts l’alcaldessa Ada Colau qui ha detallat que “a la ciutat comtal es quedaria la meitat del grup i els 600 restants es distribuirien pel territori català”. A més, Caolau ha informat que probablement dimecres que ve vitjarà a ciutats que tenen experiència amb l’acollida de refugiats, com Viena, Múnich i Leipziga, per tal de preparar una millor rebuda a Barcelona.

El pla “Barcelona, ciutat refugi” preveu posar en marxa un conjunt de mesures per acollir i atendre les 1.200 persones que arribaran a la ciutat a partir de novembre procedents dels diferents contingents de refugiats. Els objectius principals són el compliment del dret internacional en matèria de refugiats, assegurar els drets bàsics a aquestes persones durant la seva estada —educació, sanitat i allotjament— i atendre-les d’una manera eficient. També cerca la coordinació amb altres administracions, el teixit associatiu i el voluntariat.

Vídeo ‘L’Ajuntament presenta el pla “Barcelona, Ciutat Refugi”’ 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la coordinació dels diferents serveis d’emergència de la ciutat, ha dissenyat un pla per acollir, assistir i proveir dels serveis necessaris les persones que arribin a Barcelona provinents dels contingents de refugiats que estableixi la Unió Europea per a l’Estat espanyol. Per tal de dur a terme el pla, es crearà una estructura tècnica de coordinació que dependrà directament d’Alcaldia i disposarà d’un director tècnic, del qual dependran un cap operatiu i un cap de voluntariat. Hi haurà diferents nivells d’actuació en funció del procés d’arribada de les persones refugiades, dels temps d’arribada d’aquests fluxos i de l’estatus legal dels refugiats.

Fases de l’actuació El pla preveu 4 fases d’actuació: una fase zero, durant la qual un equip multidisciplinari traslladarà i valorarà les persones refugiades per determinar-ne l’estat al més aviat possible i preparar els recursos adequats per acollir-les. Caldrà valorar-ne l’estat social, psicològic i de salut.

 Recursos

 Es destinaran 10,5 milions d’euros a la posada en marxa d’aquest pla i també es treballarà per accedir a ajudes europees per tal d’ajudar en l’esforç pressupostari o complementar el pressupost inicial. Barcelona és un referent mundial en l’atenció d’emergències, un altre gran actiu per abordar l’acollida dels diferents contingents de refugiats. En total participaran en el procés entre 75 i 250 professionals especialitzats.

                                                               

 El pla preveu 4 fases d’actuació: una fase zero, durant la qual un equip multidisciplinari traslladarà i valorarà les persones refugiades per determinar-ne l’estat al més aviat possible i preparar els recursos adequats per acollir-les. Caldrà valorar-ne l’estat social, psicològic i de salut.

 Durant la segona fase, de recepció, Barcelona hauria de ser el punt de trobada de les persones destinades al territori català per garantir una atenció homogènia a tots els afectats, que serien tractats en primera instància pels equips d’emergències de la ciutat. S’estableix l’edifici Fòrum per dur a terme aquesta recepció i oferir l’atenció més urgent.

 Seguidament s’activarà la fase d’acolliment, per oferir a les persones un espai amb serveis bàsics, adequats a les seves necessitats i els seus costums, que permeti un certa intimitat i privacitat. Aquesta primera acollida duraria entre 7 i 10 dies. A continuació s’orientarà les persones cap a una de les vies determinades perquè s’integrin en altres municipis de Catalunya o a la mateixa ciutat de Barcelona.

 La quarta fase consisteix en un seguiment social. Gràcies a l’exploració i al diagnòstic elaborat per treballadors socials i psicòlegs, les persones que es quedin a Barcelona seran derivades a serveis específics de seguiment social. La durada de la intervenció ha d’oscil·lar entre 6 i 12 mesos, durant els quals s’ha de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones que acceptin voluntàriament el pla de treball establert. I finalment, hi haurà la fase de tancament.

 Recursos

 Es destinaran 10,5 milions d’euros a la posada en marxa d’aquest pla i també es treballarà per accedir a ajudes europees per tal d’ajudar en l’esforç pressupostari o complementar el pressupost inicial. Barcelona és un referent mundial en l’atenció d’emergències, un altre gran actiu per abordar l’acollida dels diferents contingents de refugiats. En total participaran en el procés entre 75 i 250 professionals especialitzats.

Més informació

Leave a Reply