Web 2006-2010

Visita la web anterior de la Plataforma.

Els estrangers empadronats a Catalunya ja són el 16% de la població

Dels 1.222.046 nacionals d’altres països residents al Principat, el 75 provenen de països extracomunitaris, sobretot del Marroc Les persones amb edats entre els 15 i 59 anys representen el 79% dels immigrants

El 16 per cent de la població empadronada a Catalunya té nacionalitat estrangera, segons les últimes dades de la Generalitat. L’estadística revela que el col·lectiu més nombrós és el dels ciutadans extracomunitaris, principalment marroquins. També constata que es tracta d’una població formada sobretot per joves i homes.

La Direcció General per a la Immigració del departament de Benestar Social i Família ha divulgat aquest diumenge les xifres provisionals del perfil de la població estrangera a Catalunya a 1 de juliol de 2011.

Aquestes dades revelen que dels 7.592.217 residents a Catalunya, 1.222.046 són nacionals d’un altre país, un 16,1 per cent del total. En conjuntl, el Principat acull persones de 179 nacionalitats diferents.

Segons l’estudi, el 75 per cent dels estrangers són de països extracomunitaris. Els ciutadans marroquins encapçalen aquest col·lectiu amb un 20 per cent del total de la població estrangera (244.264 persones). A una certa distància els segueixen els equatorians (66.278), els nacionals de Bolívia (54.323), Xina (50.336), Pakistan (47.772), Colòmbia (45.294) i Perú (33.152).

Els ciutadans de fora de la Unió Europea representen un 75% dels residents estrangers a Catalunya Foto: ANNA ESTALLO.

El 25 per cent restant de residents estrangers són ciutadans de països de la Unió Europea. D’aquests, el grup amb més presència és els dels romanesos (104.081 persones). Els altres dos països comunitaris amb més residents a Catalunya són Itàlia (49.361 persones) i França (34.294).

Població jove

Les xifres d’Immigració també posen de relleu que la població estrangera es caracteritza per ser més jove que l’autòctona. Així, mentre que entre els nascuts al país la franja d’edat dels 15 als 59 anys representa el 59 per cent del total, entre els immigrants aquestes mateixes edats conformen el 79 per cent del col·lectiu.

En canvi, les persones majors de 59 anys provinents d’altres països només representen un 4,4 per cent. Un percentatge que s’eleva fins al 22,2 per cent en el cas dels autòctons.

Per sexes, els homes superen per set punts les dones en el col·lectiu d’estrangers (53,7% d’homes davant 46,5% de dones), mentre que en el cas dels nacionals hi ha més dones que homes (51,1% de dones davant 48,8% d’homes).

Darrera actualització ( Diumenge, 27 de novembre del 2011 16:04 ) 

El 16 per cent de la població empadronada a Catalunya té nacionalitat estrangera, segons les últimes dades de la Generalitat. L’estadística revela que el col·lectiu més nombrós és el dels ciutadans extracomunitaris, principalment marroquins. També constata que es tracta d’una població formada sobretot per joves i homes.

La Direcció General per a la Immigració del departament de Benestar Social i Família ha divulgat aquest diumenge les xifres provisionals del perfil de la població estrangera a Catalunya a 1 de juliol de 2011.

Aquestes dades revelen que dels 7.592.217 residents a Catalunya, 1.222.046 són nacionals d’un altre país, un 16,1 per cent del total. En conjuntl, el Principat acull persones de 179 nacionalitats diferents.

Segons l’estudi, el 75 per cent dels estrangers són de països extracomunitaris. Els ciutadans marroquins encapçalen aquest col·lectiu amb un 20 per cent del total de la població estrangera (244.264 persones). A una certa distància els segueixen els equatorians (66.278), els nacionals de Bolívia (54.323), Xina (50.336), Pakistan (47.772), Colòmbia (45.294) i Perú (33.152).

El 25 per cent restant de residents estrangers són ciutadans de països de la Unió Europea. D’aquests, el grup amb més presència és els dels romanesos (104.081 persones). Els altres dos països comunitaris amb més residents a Catalunya són Itàlia (49.361 persones) i França (34.294).

Població jove

Les xifres d’Immigració també posen de relleu que la població estrangera es caracteritza per ser més jove que l’autòctona. Així, mentre que entre els nascuts al país la franja d’edat dels 15 als 59 anys representa el 59 per cent del total, entre els immigrants aquestes mateixes edats conformen el 79 per cent del col·lectiu.

En canvi, les persones majors de 59 anys provinents d’altres països només representen un 4,4 per cent. Un percentatge que s’eleva fins al 22,2 per cent en el cas dels autòctons.

Per sexes, els homes superen per set punts les dones en el col·lectiu d’estrangers (53,7% d’homes davant 46,5% de dones), mentre que en el cas dels nacionals hi ha més dones que homes (51,1% de dones davant 48,8% d’homes).

El Punt Avui
Diumenge, 27 de novembre del 2011

You must be logged in to post a comment.