Resum del Consell de Seguretat del Districte

El propassat dimarts 27 de juliol es va desenvolupar el Consell de Seguretat i Prevenció del Districte de Sant Andreu, que com saveu és l’òrgan de participació en el qual es tracten els temes de seguretat dels 7 barris entre els quals es troba Congrés-Indians. Us en faig un breu resum:
El Consell va tenir quatre parts: exposició de la tasca de prevenció del Districte de Sant Andreu, presentació dels indicadors de la Guàrdia Urbana, dades dels Mossos d’Esquadra i precs i preguntes.
1- Tasques de prevenció del Districte: La consellera Noelia Torres (PSC) va explicar que des del darrer consell s’han dut a terme 25 mesures alternatives (en les quals l’infractor en lloc de pagar una multa rescabala el dany fet via treballs a la comunitat). El nou servei de mediació ha actuat en 28 ocasions. També va informar de que s’han fet reunions periòdiques de seguretat a tots els barris (la darrera a Congrés-Indians el 19 de maig), en les que hi participen les entitats veïnals i de botiguers.
El Districte també ha posat en marxa plans ocupacionals de Barcelona Activa i el Servei d’Ocupació de Catalunya, dels que alguns fan tasques de civisme i prevenció. En concret hi ha 7 agents cívics, dels quals 4 estan treballant a Congrés-Indians i Navas.
2- Guàrdia Urbana: Destacar la disminució d’accidents de circulació amb ferits al Districte ( entre gener i juliol, de 336 el 2006 a 250 el 2010). Els controls d’alcoholèmia són a qualsevol hora i lloc, i produeixen una gran majoria de negatius. En canvi, la GU de Sant Andreu participa en una prova pilot de drogotest, que fins ara ha donat positiva en el 100% dels casos (10, dels quals 4 esperen contraanàlisi).
En tasques de seguretat, a tot el Districte han fet 518 intervencions, amb 103 detinguts i 177 imputats. Un delicte nou que ha obligat a actuar ha estat el robatori de tapes de serveis al carrer. Al final es va trobar quina ferralleria les comprava i s’hi ha actuat.
3 Mossos d’Esquadra: Comparant dades del 2008-2009 amb les del 2009-2010, les infraccions penals han augmentat un 3.6% a Sant Andreu. Les faltes han augmentat el 7% i els furts (concentrats sobretot a La Maquinista, l’Hipercor i el Metro) un 5%. Les dades de gener a juliol, en canvi, mostren una disminució del 0.6% dels delictes. L’intendent Porcuna va insistir en la idea de que el Districte de Sant Andreu és dels més segurs de la ciutat, i especialment en el cas de Congrés-Indians aquesta seguretat és encara més accentuada.
En totatl han detingut al Districte 1167 persones, de les quals la meitat han estat de nacionalitat espanyola. Curiosament, els qui delinqueixen a Sant Andreu no són residents al Districte, sinó que es tracta de delinqüència itinerant.
A les preguntes que va fer aquest conseller sobre si s’ha detectat algun tipus de delinqüència al Congrés-Indians que calgui destacar, l’intendent va assegurar que els robatoris de “cogoteros” (els que segueixen avis que han anat al banc) i els assalts a domicilis són absolutament esporàdics al barri i no s’ha detectat cap increment.
Enviat per Enric Fernández-Velilla
dijous 29 de juliol de 2010

Leave a Reply