Obliguen a tornar 9.195 euros per una clàusula sòl

El jutjat mercantil de Girona condemna el Banc Popular a retornar els diners cobrats a uns veïns de Llagostera

El jutjat mercantil de Girona ha condemnat el Banc Popular a indemnitzar uns veïns de Llagostera amb 9.195,92 euros, en concepte dels interessos abonats de més en aplicació d’una clàusula sòl. La sentència, contra la qual es pot recórrer, insisteix en la tesi que els veïns van subscriure un préstec hipotecari amb el Banc Popular l’any 2008 per un principal de 138.000 euros per adquirir el que seria el seu habitatge principal i que l’entitat bancària no els va informar bé.

Una acció contra una oficina del Banc Popular per part de la PAH. Foto: EL PUNT AVUI.

“L’entitat demandada no va informar perfectament el seu client que, en el cas de baixa de l’índex de referència, el seu préstec es convertiria, de facto, en un préstec a interès fix en el qual les variacions del tipus de referència a la baixa probablement no repercutirien o ho farien de forma imperceptible en el seu benefici”, diu la sentència, que hi afegeix, que “per la qual cosa”, els veïns de Llagostera “no van poder comprendre de mode real l’abast i la repercussió que la clàusula tindria en el futur”.

El jutjat critica l’actitud “opaca” de l’entitat financera i reconeix que la “reacció i inclusió de clàusules sòl per les entitats bancàries en els contractes de préstec concertats per les mateixes, ha estat una pràctica comuna, continuada i molt estesa no només en el Banc Popular sinó en la pràctica bancària espanyola”, hi afegeix la resolució del mercantil en aquest cas, que ha portat l’advocat Juan Carlos Izquierdo.

 LA XIFRA

9.195 euros és la quantitat que condemnen a retornar als veïns de Llagostera, en concepte dels interessos.

Darrera actualització ( Dijous, 18 de desembre del 2014 00:00 )

Publicat a El Punt Avui. Comarques Gironines 18-12-2014 Pàgina 47
 

Leave a Reply