Web 2006-2010

Visita la web anterior de la Plataforma.

Acta “Canòdrom pel Barri” del dia 18 de maig de 2014, a “la Finka” (c/Concepció Arenal, 102)

1.     Ús de la llista de correu i acta anterior  
2.    
Reunió dijous passat amb informació sobre el Canòdrom
3.    
Acció Institucional
4.    
Acció al carrer
5.     Projecte alternatiu

1. Ús de la llista de correu i acta anterior

Assumim que qui va prendre l’acta no havia participat des del principi en la mobilització i això va poder generar mals entesos. L’assemblea anterior va ser més àmplia de l’habitual i això va fer que s’hagués de ser molt explicatius en alguns temes. La pressa que ara marca l’acció de l’Ajuntament corre en contra del bon enteniment entre el veïnat. L’acta ha generat diverses i desagradables acusacions de manipulació. Creiem que aquestes acusacions és millor fer-les en persona per tal de poder arreglar els malentesos al moment. Amb aquesta finalitat hem tractat de buscar l’horari de l’assemblea que vagi millor a més persones, però si no s’hi pot assistir és convenient que s’avisi amb el major temps possible de cara a donar la possibilitat de moure l’assemblea a un altre moment. Si es fan acusacions per la llista de correu, es barregen sigles de forma gratuïta i fins l’últim minut no es diu que no es podrà anar a una reunió, no estem fent el possible per trobar la concordança i els punts en comú amb la resta.

Es reflexiona i s’informa sobre la Taula de Treball. Sembla que la seva composició està limitada a les entitats amb personalitat jurídica, que acull a entitats d’altres barris i districtes els interessos de les quals en algunes ocasions poden ser de caire privat i que nega la participació al veïnat a títol individual. Algunes entitats que en formen part s’han sentit menystingudes i tractades de forma poc amable quan les seves argumentacions no han estat les dominants. En resum, tothom a l’assemblea opina que hi ha certa opacitat a la Taula de Treball i que podria ser molt més oberta i participativa.

2. Reunió dijous passat amb informació sobre el Canòdrom

La reunió la convocava el regidor d’urbanisme del PP (Eduardo Bolaños) adreçada a la plataforma de Veïns que a la vegada va fer extensiva i oberta la reunió a tothom que hi volgués anar. Hi van assitir la Plataforma de Veins, Can Ros Verd, JOCOS i entre totes una representació del Canòdrom pel Barri.

El contingut: en primer lloc es va aportar documentació del que hi haurà dins l’edifici del canòdrom. Sobre això estem fora del període d’al·legacions però en podem entrar una si ho creiem convenient. La documentació la conserva JOCOS per estudiar-la una mica. El regidor del PP va dir que aquest document tenia l’aprovació de tot el veïnat, afirmació que la simple existència del Canòdrom pel Barri transforma en falsa. Llavors va dir que si estava aprovat per la Taula de Treball significava que tenia el suport de tot el veïnat. Això ens fa pensar que el funcionament de la Taula de Treball hauria de ser més obert i participatiu si vol auto erigir-se com la veu de tot el veïnat.

En segon lloc es va presentar documentació de la part dels equipaments que hi haurà als 20.000 m2 per requalificar. Aquí som dins el període d’al·legacions. Can Ros Verd té la documentació i l’estudiarà per valorar si presenten o no al·legacions.

3. Acció Institucional

Es preveu una reunió entre l’ICUB i l’AVV. Es va dir a l’anterior reunió que es tractaria que fos oberta i s’insisteix des d’aquí a que així sigui i que si us plau s’informi a la gent amb temps suficient.

L’AVV ha convocat una Taula de Treball (es convoca el dia 19 de maig) pel proper dijous 22 a les 20’00h al Casal del carrer Manigua. Algunes entitats manifesten que hi assistiran i antres que per la seva naturalesa no ho han pogut fer encara, també hi assistiran.

S’obre cert debat estratègic del que significa tota la operació del Canòdrom. Les principals idees són:

 • Els equipaments promesos no tenen ni partida pressupostària ni data d’execució assignada. Només s’han fet els projectes i s’han calculat els costos, però no hi ha cap certesa de quan els faran. En canvi es cedirà l’ús del Canòdrom a l’ICUB a canvi de cap promesa concretada amb dates.
 • El Canòdrom i la zona d’equipaments és la zona on es solucionen greuges d’equipaments d’altres barris i districtes (Sagrera i Torrelloveta) a costa de les necessitats del Congrés.
 • Els equipaments dissenyats no són estrictament de barri, alguns són de la Generalitat (amb l’assignació d’ús que ells en vulguin fer) i dependran de la licitació de serveis que aquestes altres institucions en vulguin fer.
 • L’equipament esportiu (l’únic que l’ajuntament diu que farà al final de la propera legislatura: 5 anys) podria ser molt més econòmic i menys agressiu.
 • Cal buscar alternatives al model de finançar els equipaments en base al superàvit de  la construcció i especulació. Perquè ja no funciona, perquè deteriora els espai verds i perquè hi ha molts espais en desús. Per això es posa sobre la taula el concepte de REUTILIZAR espais.

4. Acció al carrer

Farem cartells amb quatre idees força: 1-Volem un viver d’empreses/hub de creació cultural?; 2-Reutilitzem espais, no construïm de nou; 3-Importància de la zona verda; 3-El Canòdrom és del Barri!

Es fa una comissió que s’encarregarà del disseny dels quatre cartells. De la difusió ens n’encarregarem tots i totes! J

Recollida de signatures: s’ha de tenir el full apunt pel dia 14 de juny. Hi ha qui s’encarrega de preparar-lo en base a un text de JOCOS i el contingut d’aquesta acta.

Jornada del CAU el 7 de juny: aprofitarem i farem una altra assemblea al carrer, després de debatre com podríem aprofitar l’espai i la oportunitat. En aquesta ocasió donarem veu a la pròpia assembla i la seva trajectòria i a la plataforma Can Ros Verd (si hi accedeixen) per a que expliquin també el seu punt de vista. Calen més idees d’accions per aquell dia.

5. Projecte alternatiu

Per manca de forces i prioritats deixem aquest tema per un altre dia. De totes maneres, les idees que hi ha hagut fins al moment:

 • Biblioteca
 • Arxiu Històric del barri
 • Hotel d’Entitats
 • Taller de restauració i Pintura
 • Cinema a la fresca
 • Casal de Joves
 • Espai de treball social, banc d’aliments…

You must be logged in to post a comment.