Web 2006-2010

Visita la web anterior de la Plataforma.

Associacions de Veïns exigeixen solucions integrals per a l’Avinguda de la Meridiana de Barcelona

Aprofiten aquesta nova etapa municipal perquè la Meridiana es converteixi en un revulsiu per als nostres barris i deixi de ser un problema per als veïns i veïnes. 
Moviment veïnal

Diverses Associacions de Veïns dels barris per on travessa l’Avinguda de la Meridiana de Barcelona han emès un comunicat on demanen solucions integrals per a l’Avinguda, ja que consideren que ha de ser “un eix cívic de referència a la nostra ciutat i, en aquest moments és únicament una autopista”. Davant d’aquesta nova etapa de l’Ajuntament, els agradaria que la l’Avinguda “es converteixi en un revulsiu per als nostres barris i deixi de ser un problema per als veïns i veïnes”.

millorar les estacions i facilitar la intermodalitat amb el metro i el Bicing. Cal també facilitar un espai segur i segregat perquè l’avinguda Meridiana sigui una veritable via ciclista, sense abocar els ciclistes i vianants a una disputa de les voreres. Carril bici segregat, segur i en calçada. Les voreres per als vianants”.

Consideren la Meridiana com a un espai deshumanitzat. L’avinguda té un traçat i disseny d’autopista, per diferents motius no ha evolucionat per ser part de la ciutat com ha passat en altres grans avingudes reformades recentment. Tant l’arbrat com la il·luminació, la distribució del mobiliari urbà, les poques zones verdes entre d’altres aspectes no contribueixen a crear un espai acollidor que convidi al passeig ni ha estar-hi, afegint més dificultat al comerç que s’instal·la en aquesta via i dóna servei al veïnat.

Rermarquen que és un mur innecessari. “La Meridiana no només és un mur metafòricament parlant, és un mur físic i psicològic que divideix barris per la meitat i entre ells. Té l’expressió més literal al tram comprès entre Fabra i Puig i el Pont de Sarajevo. Ja és hora de trobar una solució a aquesta barrera”, afegeixen els veïns.

El comunicat està signat per les associacions, l’Associació de Veïns de La Sagrera – l’Associació de Veïns de Navas – Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar – l’Associació de Veïns de Torre Llobeta – l’Associació de Veïns del barri de Porta – l’Associació de Veïns Clot-Camp de l’Arpa – l’Associació de Veïns Sant Andreu Nord-Tramuntana – ‘Associació de Veïns Congrés-Indians – l’Associació de Veïns Prosperitat – ‘Associació de Veïns de Meridiano Cero

Desitjarien que deixés de ser una autopista, ja que el control del trànsit sempre és a favor dels vehicles, amplada dels carrils, freqüència semafòrica, mitjana intransitable, il·luminació elevada… “totes aquestes característiques comporten una clara priorització del vehicle per davant dels vianants afavorint velocitats, soroll i contaminació elevades”.

Observen que no es prioritza el  transport públic ni la bicicleta. Al respecte proposen que “cal facilitar el pas dels autobusos,

millorar les estacions i facilitar la intermodalitat amb el metro i el Bicing. Cal també facilitar un espai segur i segregat perquè l’avinguda Meridiana sigui una veritable via ciclista, sense abocar els ciclistes i vianants a una disputa de les voreres. Carril bici segregat, segur i en calçada. Les voreres per als vianants”.

Consideren la Meridiana com a un espai un espai deshumanitzat. L’avinguda té un traçat i disseny d’autopista, per diferents motius no ha evolucionat per ser part de la ciutat com ha passat en altres grans avingudes reformades recentment. Tant l’arbrat com la il·luminació, la distribució del mobiliari urbà, les poques zones verdes entre d’altres aspectes no contribueixen a crear un espai acollidor que convidi al passeig ni ha estar-hi, afegint més dificultat al comerç que s’instal·la en aquesta via i dóna servei al veïnat.

Rermarquen que és un mur innecessari. “La Meridiana no només és un mur metafòricament parlant, és un mur físic i psicològic que divideix barris per la meitat i entre ells. Té l’expressió més literal al tram comprès entre Fabra i Puig i el Pont de Sarajevo. Ja és hora de trobar una solució a aquesta barrera”, afegeixen els veïns.

El comunicat està signat per les associacions, l’Associació de Veïns de La Sagrera – l’Associació de Veïns de Navas – Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar – l’Associació de Veïns de Torre Llobeta – l’Associació de Veïns del barri de Porta – l’Associació de Veïns Clot-Camp de l’Arpa – l’Associació de Veïns Sant Andreu Nord-Tramuntana – ‘Associació de Veïns Congrés-Indians – l’Associació de Veïns Prosperitat – ‘Associació de Veïns de Meridiano Cero.

Publicacio de LLibertat.cat
08/09/2015 Drets i Llibertats

You must be logged in to post a comment.