Web 2006-2010

Visita la web anterior de la Plataforma.

NO dels agents socials a la reforma de les pensions

El CES, format per sindicats, patronal i experts, demana al govern popular que “reconsideri” la fórmula de revaloració perquè provoca pèrdua de poder adquisitiuAconsella diàleg amb la comissió del Pacte de Toledo

 Barcelona – M. Sardà
No és vinculant, però el rebuig del ple del Consell Econòmic i Social (CES) a la reforma de les pensions que vol aprovar el govern popular ha estat tota una sorpresa. El consell, format per sindicats, patronal, representants del tercer sector i un grup d’experts designats pel mateix govern espanyol, va aprovar el dictamen definitiu per 43 vots a favor i tres abstencions, d’un total de 54 vots emesos.

En el dictamen es demana a l’executiu de Mariano Rajoy que “reconsideri” la nova fórmula de revaloració de les pensions, ja que podria provocar una pèrdua de poder adquisitiu en temps de crisi, que “en principi” no està previst recuperar quan el sistema torni a superàvit. En aquest punt, els experts han afegit que, com a conseqüència, “s’haurien d’establir mesures que complementin les reformes projectades tendents a la recuperació del poder adquisitiu quan les circumstàncies ho permetin, en el mitjà i el llarg termini”, mentre que en el text original no es feia referència a cap termini.

D’altra banda, el text aprovat estima “més adequat” iniciar una “profunda reflexió” al voltant de “vies alternatives de finançament del sistema que contribueixin a la seva sostenibilitat i suficiència” en el marc del diàleg social i de la comissió del Pacte de Toledo.També preocupa el CES l’efecte de l’automatisme de l’aplicació del factor de sostenibilitat que proposa el govern espanyol, que es basa exclusivament en l’esperança de vida. El dictamen afegeix que “seria convenient” estudiar la possibilitat de “modular” l’automatisme i combinar-lo amb l’evolució d’altres variables amb incidència positiva sobre els ingressos. L’òrgan consultiu també troba a faltar una “diferenciació” entre les necessitats financeres “conjunturals” del sistema de pensions –conseqüència de la crisi– i les “estructurals”, vinculades a l’envelliment de la població.

LA XIFRA
43 vots a favor i tres abstencions ha obtingut el dictamen del Consell Econòmic i Social, d’un total de 54 vots emesos.

Un clar avís per a navegants

Fins i tot el president del CES, Marcos Peña, va mostrar sorpresa pel resultat de la votació sobre el dictamen i el va qualificar de “consens impensable”, tenint en compte com és de “delicada” la matèria. Peña va mostrar el desig que el govern popular el tingui en compte abans d’aprovar en el Consell de Ministres d’avui el projecte de llei de reforma de les pensions. Per part de la patronal, el vicepresident de la CEOE, Javier Ferrer, va explicar que el seu vot va ser favorable perquè creu que “hi ha altres possibilitats” que hauran de valorar els tècnics de l’executiu espanyol. Ferrer considera “tremendament important” que el dictamen hagi estat aprovat amb un alt nivell de consens. Els sindicats UGT i CCOO, representats per Frederic Monell i Carlos Bravo, respectivament, van veure en l’aclaparador suport al dictamen un “toc d’atenció” a l’executiu espanyol perquè “llegeixi aquest missatge adequadament i reconsideri el projecte normatiu”. En canvi, els experts del CES van assegurar que el seu vot no va ser favorable perquè, segons ells, crea una “innecessària alarma social”. D’altra banda, el Banc d’Espanya va fer evidents ahir les seves reticències envers una altra reforma important aprovada el febrer del 2012 pel govern popular, la laboral, sobre la qual assegura que no observa “avenços apreciables” en el mercat de treball després de la seva aprovació, ja que continuen predominant els contractes temporals sobre els indefinits.

El Punt Avui. Edició Nacional
Darrera actualització ( Divendres, 27 de setembre del 2013

You must be logged in to post a comment.