Web 2006-2010

Visita la web anterior de la Plataforma.

La Generalitat només recapta directament un 3,3% dels impostos que paguem els catalans

Autor: Emili Valdero, Doctor en Economia UB 

Les comunitats autònomes de règim comú són aquelles que no recapten directament ni regulen ni inspeccionen els impostos que paguen els seus ciutadans. Els ingressos que alimenten els pressupostos d’aquestes comunitats provenen, fonamentalment, de la participació en una part de la recaptació d’una cistella d’impostos estatals, que s’anomenen tributs cedits. Catalunya [...]