La Generalitat només recapta directament un 3,3% dels impostos que paguem els catalans

Autor: Emili Valdero, Doctor en Economia UB 

Les comunitats autònomes de règim comú són aquelles que no recapten directament ni regulen ni inspeccionen els impostos que paguen els seus ciutadans. Els ingressos que alimenten els pressupostos d’aquestes comunitats provenen, fonamentalment, de la participació en una part de la recaptació d’una cistella d’impostos estatals, que s’anomenen tributs cedits. Catalunya és una comunitat de règim comú, i en els pressupostos que enguany ha presentat el govern d’Artur Mas, el total d’ingressos de la Generalitat procedents d’impostos són de 17.391 milions d’euros.Cal assenyalar, però, que l’any 2011 els catalans pagarem, aproximadament, cap a 60.000 milions d’euros d’impostos. La major part de la recaptació prové de les cotitzacions a la seguretat social, amb uns 21.500 milions d’euros, seguida de l’IRPF, amb 16.500 milions, l’IVA, amb 9.500 milions, l’impost de societats, amb 4.500 milions, els impostos sobre consums especials –begudes alcohòliques, tabac, combustibles, electricitat i matriculació de vehicles–, amb cap a 6.000 milions, i altres impostos menors –com l’impost sobre successions i donacions, l’impost sobre transmissions patrimonials, l’impost sobre actes jurídics documentats, la taxa sobre el joc, i de l’impost de matriculació de vehicles, –, amb uns 2.000 milions d’euros.

Només cal fer un simple càlcul per adonar-nos que els 17.391 milions d’euros d’ingressos tributaris del pressupost de la Generalitat equivalen a un ridícul 29% dels 60.000 milions d’euros que els catalans paguem d’impostos. La conclusió és esgarrifosa: de cada 100 euros anuals que paguem d’impostos, només 29 retornen a Catalunya i 71 se’ls queda l’Estat espanyol.

Aquesta situació és insostenible, provoca una necessitat creixent d’endeutament de la Generalitat i fa inviable un estat del benestar amb unes mínimes prestacions de serveis públics. La Generalitat només recapta directament un 3,3% dels impostos que paguem els catalans. L’Estat espanyol recapta, legisla i inspecciona el 96,7% de la recaptació impositiva de Catalunya i se’n queda el 71%.

Les conseqüències directes d’aquesta situació són clares:

1) Un espoli fiscal d’uns 20.000 milions d’euros anuals –xifra que equival a gairebé el 10% del producte interior brut de Catalunya;

2) Una insuficiència crònica de recursos per part de la Generalitat per poder fer front a les despeses socials bàsiques, cosa que obliga a fer terribles retallades en la despesa pública;

3) Un fre a la recuperació econòmica i a la sortida de la crisi;

4) Un endeutament creixent de la Generalitat

5) Una reducció en el nivell de vida dels catalans.

L’única sortida possible a aquesta situació és que la Generalitat recapti i tingui capacitat normativa sobre tots els impostos que es paguen a Catalunya. En la meva opinió, això només serà possible si tenim un estat pro

Com serà la manifestació del #9Juliol: normes de conducta i composició

  • § La manifestació anirà precedida per dos abanderats: un amb l’estelada blava i l’altre amb la roja.
  • § La pancarta principal la portaran tots els voluntaris que han treballat per fer gran aquesta manifestació. Cap partit polític ni entitat posarà el seu nom ni la seva bandera a la capçalera.
  • § Eviteu les conductes violentes ja siguin físiques o verbals. Volem buscar la part positiva de la independència no l’atac a qui pensa diferent. Creiem que els que avui són contraris, amb informació, demà esdevindran companys.
  • § Intenteu que les pancartes mostrin missatges positius i informatius. Tenim totes les raons i tota l’energia, no ens cal atacar ningú, ens estimem prou com per no fer-ho. I un toc d’humor mai no hi va malament. 
  • § Eviteu crear “blocs de partit”. Volem que la manifestació sigui homogènia. Ha de quedar clar que tots junts és com millor assolirem el nostre objectiu. Si no podeu/voleu evitar formar blocs us demanem que no porteu pancartes de mà, ja que creen un espai entre grups. 
  • § Porteu aigua (de Moritz ;)), ventalls i gorres per protegir-vos del sol, procureu que sobretot els nens i la gent gran puguin mantenir-se hidratats per poder gaudir d’aquest dia. Tot i això, si passés qualsevol accident hi haurà ambulàncies preparades.
  • § Hi haurà voluntaris de seguretat al llarg del recorregut que portaran armilla groga. Ateneu les seves indicacions i dirigiu-vos a ells si teniu qualsevol problema. 
  • § Quan arribem al final es llegirà el manifest i començaran els concerts, durant els quals també sabem que mostrareu una conducta exemplar.

La marxa serà cap a la llibertat, Dissabte segarem cadenes

Recibido email
7-07-2011

Leave a Reply