EDITORIAL: NOVES REIVINDICACIONS AL CANÒDROM

Dissabte passat els veïns i veïnes del Congrés vam poder assistir a una taula rodona i una assemblea veïnal per parlar dels equipaments del Canòdrom i les Pistes de Tennis.
 
Al voltant d’aquestes noves demandes voldria donar-vos la meva opinió personal.
El punt del que partim és un pla d’equipaments llargament treballat i consensuat entre les entitats del barri i l’Ajuntament. Crec que el respecte a la tasca de tota la gent que hi ha treballat, de la seva dedicació al barri i de la seva voluntat de bé comú és bàsic per poder repensar els equipaments sense crear conflictes artificials entre entitats de nova aparició i entitats amb més tradició al barri.
És evident que tot allò que no està encara construït pot ser discutit o qüestionat per nous agents que s’incorporen a la vida de Congrés-Indians, però no hem d’oblidar que s’ha de ser molt curosos amb allò que es reclama. Efectivament, qualsevol desacord posat sobre la taula en aquests moments pot ser utilitzat pel govern municipal com a excusa per nous retards en el desenvolupament dels plans urbanístics o la disposició pressupostària per fer realitat allò que el barri necessita.
És cert que la composició de la taula de treball en la que es van decidir quins equipaments necessitava el barri podia condicionar-ne el resultat. Hem de pensar que la pròpia composició social de Congrés-Indians amb un important grau d’envelliment, o la tradició d’entitats de solidaritat amb col·lectius de discapacitats han marcat les demandes sobre els equipaments del Canòdrom. Però la transversalitat i l’obertura de mires dels components de la taula, amb el lideratge de l’Associació de Veïns han tingut com a resultat un pla d’equipaments sòlid i que respon en gran mesura al que el barri necessita, des d’una escola bressol a un casal de barri o una residència per a gent gran.
Per tot això, quan els nous col·lectius de joves demanen espais per a ells, el hem de dir que estan també previstos (el casal de barri en pot ser una mostra), i que poden lluitar per la seva gestió cívica creant un bon projecte de barri que respongui a les seves necessitats. Aquí és on tenen espai per recórrer, igual que en les reivindicacions de que els equipaments es construeixin ja
I respecte de l’edifici de la grada, puc entendre que no agradi l’equipament de ciutat. Però hem d’entendre que quan Barcelona es gasta més de 30 milions d’euros en uns espais per al barri, també vulgui destinar-hi una part a equipaments de ciutat. A més, s’està treballant en que també doni serveis de proximitat.
Convido doncs als nous moviments de joves a treballar un bon projecte de gestió del casal de barri, reivindicar la seva construcció i preparar-lo per ser un centre de trobada i activitat tan bon punt es posi en marxa. En aquesta tasca tindran el suport del nostre grup municipal.
 
Publicat per Enric Fernández-Velilla
14 04-2014

Leave a Reply