És necessari un viver d’empreses al barri?

Asamblea Veinal

Des  de l’Ajuntament de Barcelona es ven la idea de que instal·lar un viver d’empreses serà la salvació del nostre barri, una oportunitat d’enriquir el comerç local, de crear llocs de feina, de donar a conèixer el Congrés i de disposar d’uns serveis d’última tecnologia que abans no hi eren, això és mentida.

Els vivers d’empreses es dediquen a facilitar la creació de noves empreses i la seva entrada al mercat. Normalment són empreses d’alta tecnologia, d’estudis econòmics o científics amb uns costos de finançament molt elevats i amb unes necessitats d’infraestructures molt específiques. L’argument de la crisi fa que retallin en serveis públics però alhora de facilitar el finançament d’empreses privades si que hi ha diners. A banda d’això, aquestes empreses especialitzades ja venen amb els seus equips de treball, professionals d’alta graduació i experts. Que ningú pensi que les empreses instal·lades al canodrom donaran feina a les joves aturades del barri i molt menys que cap veí emprenedor podrà instal·lar-hi la seva empresa. Això, com tot, es decideix des de dalt i beneficia als de dalt.

Joves del Congrés ens oposem totalment a aquest projecte perquè creiem que el nostre barri no necessita un viver d’empreses d’alta tecnologia, ni restaurants cars on els executius puguin fer les reunions d’empresa, ni hotels de luxe, ni botigues especialitzades; comerços dels quals se’ns exclou de facto per la nostra capacitat adquisitiva. El nostre barri té una renda per càpita per sota de la mitjana de Barcelona, la població més envellida de tota la ciutat i el que realment necessita són equipaments, són serveis socials, zones verdes on els veïns i veïnes siguin la prioritat i no empreses privades estrangeres. La creació de noves empreses no hauria de ser una prioritat per a l’Ajuntament de Barcelona quan té barris com el nostre desatesos a nivell d’equipaments i infraestructures socials i les seves veïnes reben una pensió ínfima.

Ens oposem a que es destini un espai del veïnat, públic, per a construccions d’iniciativa privada que comporten especulació, i guany d’uns pocs. Creiem que el viver és un eufemisme per dir-nos que el canodrom no és nostre, que és un espai a la venda del millor postor, una negativa als equipaments demandats i una retallada més en els nostres drets com a ciutadans.

 El canòdrom és del barri, volem equipaments ja!

Andrea Matt
JOCOS

Leave a Reply