INTEGRACIÓ SI, EXPLOTACIÓ I PRIVATITZACIÓ NO

Hem tingut coneixement a través de la Secció Sindical en l’Institut Municipal de Parcs i Jardins d’una nova privatització del verd de la ciutat, aquesta vegada una part important del districte de Sant Andreu (el Parc de la Pegaso i la majoria de zones verdes del barri de la Sagrera uns 66406 metres quadrats).
La gestió política que realitza en Parcs i Jardins Imma Mayol del grup municipal d’IC-EUiA, en contradicció amb el seu programa i les seves propagandístiques declaracions de principis “Esquerra de debò” i en consonància amb el seu soci de govern municipal el PSC; és la de desmantellament i privatització del servei públic.
Com demostren les dades, des del 2005 al 2009 s’han incrementat de 5.521.000 a 13.252.000 milions d’euros les partides pressupostàries destinades a treballs externalitzats el que representa un percentatge d’augment del 140% destinat a contractes
El percentatge de treballs externalitzats (jocs infantils, part de la poda vial, aplicació de tractaments fitosanitaris, producció de planta, manteniment de distintes zones verdes…) no ha fet més que augmentar en aquests últims anys sent avui dia al voltant del 25% de l’activitat assignada a l’Institut Municipal.Un pas més en la privatització del verd públic de la ciutatAra amb l’excusa de la crisi en el “Informe Motivat” de l’externalització els responsables municipals ens diuen: “en els moments actuals el personal de que disposa l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona no és suficient per atendre la demanda de manteniment que es planteja i atès que la prestació de la qual és l’objecte d’aquest contracte no justifica la necessitat d’una ampliació per part de l’Administració de mitjans personals i materials, tenint en compte la conjuntura econòmica existent i les limitacions establertes per la legislació aplicable, s’aconsella procedir a la contractació externa”
Aquesta nova privatització a més l’emmascaren de forma hipòcrita en una labor social: “la voluntat municipal de donar suport a les represes d’inserció dedicades a les tasques de reinserció social i laboral de persones amb especials dificultats”
Des de fa temps l’Institut Municipal de Parcs i Jardins realitza l’externalització de la gestió del manteniment de diferents parcs i zones verdes de la ciutat (Parc dels Aigües, Parc de la Guineueta, Parc de Cervantes…) contractant empreses CET (Centres Especials de Treball) que ocupen majoritàriament treballadors amb discapacitat. Empreses que s’alimenten d’ajudes i subvencions públiques i amb una jornada i salari per als seus treballadors molt per davall de les condicions laborals dels treballadors de Parcs i Jardins (cobren els seus treballadors entre un 40% a 45% menys del salari que el que els correspondria cobrar pel Conveni Col·lectiu de Parcs i Jardins). Aquestes empreses amb baix cost fan proposta de la licitació molt per davall del preu de sortida de la contracta.
Des de sempre els treballadors i el Comitè d’Empresa de Parcs i Jardins han insistit en la contractació de treballadors amb discapacitat, per això han proposat a la direcció de Parcs i Jardins en les successives OPO (Ofertes Públiques d’Ocupació) que s’han efectuat la reserva de places de plantilla per damunt de la quota del 2% estipulat i exemple d’això és l’última l’OPO 2008 on de 90 places fixes es van reservar 6 per a persones amb discapacitat, exigint a més que se’ls de la formació adequada i especifica per a la seva promoció i realització professional.
IC-EUiA darrera d’una iniciativa “progressista” i “integradora” està camuflant una privatització més del manteniment del verd públic de la ciutat. En aquest cas contractant a una empresa CET el personal de la qual està adscrit al conveni d’Escoles Taller, que cobren el salari mínim interprofessional i tenen unes condicions de treball molt inferiors a les dels treballadors de Parcs i Jardins.
Per això CGT denúncia la utilització i falsedat en la política de “integració” de les persones amb discapacitat que vol vendre’ns propagandísticament l’Ajuntament de Barcelona i el Institut Municipal, que hauria de passar per la contractació directa d’aquestes persones en Parcs i Jardins compartint entorn de treball i condicions laborals amb la resta de treballadors de plantilla (en la zona que s’externalitza 2 dels 9 treballadors adscrits són discapacitats) i no per contractar-los amb unes condicions precàries i constituint guetos de persones amb discapacitat.

SAPB-CGT
Sindicat d’Administració Pública de Barcelona de CGT
12-07-2010

Leave a Reply