Web 2006-2010

Visita la web anterior de la Plataforma.

El 25 de juliol es va constituir el Consell Municipal del Districte de Sant Andreu

Dilluns 25 de juliol, a la sala de plens del Districte de Sant Andreu, a la plaça d’Orfila, 1, es va constituir el nou Consell Municipal de Districte sorgit de les passades eleccions municipals del 22 de maig de 2011. Alhora, quedaren constituïts, també, tot els Consells de Districte de la ciutat de Barcelona

Els Districtes són els òrgans territorials de descentralització municipal, i juguen un paper clau pel que fa a la relació de l’Ajuntament amb les entitats i el conjunt de la ciutadania. Els Consells de Districte tenen, entre altres, la funció també d’elevar propostes als òrgans municipals que correspongui, fomentar les relacions de l’Ajuntament amb les entitats i impulsar serveis i obres que es realitzen en el seu àmbit territorial. A banda d’elaborar estudis i propostes sobre les necessitats del territori, els Districtes també tenen altres encàrrecs, com ara emetre informes preceptius per instruments d’ordenació urbanística o projectes d’equipaments, entre altres. Són, en definitiva, instruments que juguen un paper central per garantir una millor convivència i un millor espai públic a tots els barris de la ciutat. Els Consells també hauran d’impulsar, per la seva part, els seus respectius Programes d’Actuació de Districte (PAD).

Composició del Consell Municipal de Districte de Sant Andreu

A partir dels resultats electorals, la composició del Consell és la que segueix:

. Convergència i Unió (CiU)

Josep Vilà i Servià

Francesc Xavier Codony i Junyent

Ma Neus Domingo i Ibàñez

Francesc Ivars i Castelló

Claudi Cervelló i Roset

. Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Jordi Casares Martínez

Enric Fernández-Velilla Cepriá

Arantzazu González Campo

Àngels Oró Grau

Andreu Raya Doñaque

Miquel Àngel Soler Neira

Noèlia Torres Baños

. Partit Popular (PP)

Carmen Santana González

Montserrat Planes Martínez

José Manuel Serrano Martínez

Jesús Ruiz Martínez

. Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)

Blanca Port Gimeno

M. Remei Gómez López

. Unitat per Barcelona (UpB) -Esquerra Republicana de Catalunya, Regrupament Independentista, Democràcia Catalana-

Montserrat Benedí i Altés

Comissió de Govern

El Districte de Sant Andreu, té, també, un nou govern. En són membres:

. Regidor Executiu del Districte de Sant Andreu, Raimond Blasi i Navarro

. Josep Vilà i Servià (Barri de Navas. Carteres de: Gent Gran, Cooperació i Solidaritat)

. Claudi Cervelló i Roset (Barri del Congrés i els Indians. Promoció Econòmica i Desenvolupament, i Seguretat)

. Ma Neus Domingo i Ibàñez (Barri de la Sagrera. Igualtat i Promoció de les persones)

. Francesc Xavier Codony i Junyent (Barris de Trinitat Vella, Baró de Viver, i Bon Pastor. Esports, Medi Ambient i Serveis Urbans)

. Francesc Ivars i Castelló (Barri de Sant Andreu de Palomar. Cultura, Educació i Salut)

Presidenta del Districte

El ple del dia 25 de juliol del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, va proposar a Alcaldia com a presidenta del Districte de Sant Andreu, la regidora Imma Moraleda i Pérez, pertanyent al Partit dels Socialistes de Catalunya.

Gerent i Conseller Tècnic

Així mateix, i per decret d’Alcaldia, fa uns dies foren nomenats, com a gerent del Districte de Sant Andreu, Salvador Coll i Artés, i com a conseller tècnic, Iván González i Ferreiro.

Publicat el : 25/07/2011

You must be logged in to post a comment.